Det var på torsdagen som äldrenämnden i Sundbyberg meddelade att kommunen tänker häva avtalet med Frösunda. Det som fått bägaren att rinna över är enligt ett presssmeddelande från Kristdemokraterna i Sundbyberg att det har inträffat allvarliga vårdskador som har lett till lex Maria-anmälningar. Bemanningen med sjuksköterskor fungerar fortfarande inte som den ska, enligt Maria Bohman Kreij.

– Ett vackert anbud och ett fint avtal på papperet har tyvärr inte resulterat i att våra äldre har fått den vård de har rätt till. Vårt förtroende för Frösunda Omsorg är förbrukat. Vi har ett stort ansvar för våra boende, deras anhöriga och personalen, säger Maria Bohman Kreij i pressmeddelandet.

Det formella beslutet kommer att fattas på ett extrainsatt möte nästa vecka. Men Frösunda varnar kommunen för att häva avtalet.

– Vi anser att Sundbybergs stad därmed skulle begå ett väsentligt avtalsbrott och vi är bestörta över den tvära vändning som stadens avtalsuppföljning plötsligt tagit, säger Per-Otto Waern, affärsområdeschef på Frösunda, i ett pressmeddelande från Frösunda omsorg.

Som KA rapporterat tidigare började problemen på Ekbacken redan innan Frösunda tog över, med att företaget ville hyvla personalens tjänster, alltså sänka tjänstgöringsgraden. Det lyckades facket stoppa. Men redan några dagar efter att Frösunda tagit över i april gjorde kommunen en oanmäld inspektion som visade att bemanningen var för låg.

Sundbybergs kommun krävde Frösunda på vite om inte bristerna åtgärdades, men efter sommaren kom nya larmrapporter. KA har pratat med både personal och anhöriga som berättat om för låg bemanning och allvarliga incidenter där brukare glömts bort, som inte rapporterats.

I slutet på augusti kom nya krav från kommunen på Frösunda. Då identifierades hela 23 brister som Frösunda behövde åtgärda. Det handlade bland annat om att personalen vittnat om att de inte hinner gå ut eller promenera med de boende och att de aktiviteter som utlovats inte genomförts.

Och nu är kommunens tålamod alltså slut. Det är oklart när kommunen kommer att ta över driften av Ekbacken.

Det senaste året har Frösunda förlorat ytterligare tre avtal i förtid på grund av att kommuner har hävdat att de inte följt avtalen.

I början av sommaren meddelade Sala kommun att de ville häva avtalet med Frösunda på grund av upprepade brister på boendet Bryggeriet. Efter att Frösunda hotat att stämma kommunen för avtalsbrott drogs hävningen dock tillbaka, men kommunen och Frösunda kom ändå överens om att avsluta avtalet. I somras meddelade också Sollentuna kommun att man vill avsluta sina avtal med Frösunda kommun för tre gruppboenden efter upprepade brister, och Frösunda har nu lämnat boendena.

För snart ett år sedan hävde också Linköpings kommun ett avtal med Frösunda efter brister. Som KA avslöjade i början av sommaren har det funnits massiv kritik mot Frösunda över hela landet från såväl anställda som chefer och anhöriga.