Forskare vid Harvard Medical School i USA och det franska medicinska forskningsinstitutet Inserm har följt 55 000 sjuksköterskor i trettio år. De kom fram till att de av deltagarna i studien som använde klorin och andra desinfektionsmedel minst en gång i veckan hade 24-33 procent högre risk att få kol, kronisk obstruktiv lungsjukdom, än de andra. Kol får lungorna att fungera sämre och gör det svårare att andas.

Ofta drabbas rökare men den som utsatts för giftiga ämnen, damm eller passiv rökning kan drabbas utan att ha rökt. Symptomen är ofta, framförallt i början, svåra att skilja från astma. Det är en sjukdom där forskare redan tidigare konstaterat att det finns ett samband med städuppgifter. En svensk studie som gjordes vid Göteborgs universitet 2008 visar att sjukvårdpersonal som arbetar med städuppgifter får astma i högre utsträckning än dem som inte gör det.

– Sjuksköterskorna ingick i studien men det var undersköterskor som hade en säkerställd ökad risk. De gjorde också mest rengöringsarbete. Sjuksköterskorna hade inte lika stor risk, säger Eva Andersson, överläkare vid Arbets- och miljömedicin i vid Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg till Arbetsliv.

I den studien undersöktes inte om deltagarna hade kol eller inte.

– I studien hade vi inte kol som ett utfall, men deltagarna hade den typ av luftvägsbesvär som även kol ger, säger Eva Andersson och påpekar att det finns för lite forskning på just sjukvårdspersonal och besvär i luftvägarna för att kunna få sjukdomen godkänd som arbetsskada.

Enligt Arbetsmiljöverket är sambandet med kol nytt.

– Vi kommer att följa utvecklingen. På vår hemsida finns rekommendationer för städarbete. Men det som haft störst effekt för att minska riskerna är att man infört torra städmetoder, säger Jens Åhman, som är enhetschef för kemikalieavdelningen på Arbetsmiljöverket till Arbetsliv.