De första arbetsplatsbesöken kommer att vara på en förskola och på en Volvofabrik i Eskilstuna. Syftet med besöken är att de båda fackförbundens ordföranden tillsammans ska träffa medlemmar och förtroendevalda på arbetsplatserna för att diskutera fackliga frågor. Enligt Tobias Baudin är det första gången som Kommunal och IF Metall samarbetar på det här sättet.

Hur kommer det sig att Kommunal satsar på att göra arbetsplatsbesök tillsammans med IF Metall?

– Framför allt vill vi lyfta att industrin och välfärden hör ihop. Industriarbetarna behöver välfärden för att kunna gå till sina arbeten. Och välfärden behöver en stark industri och tillväxt för att kunna finansieras. Det är mycket som skiljer våra förbund åt, men vi har också mycket gemensamt. Vi kan hjälpa och lära av varandra, säger Tobias Baudin.

Vad kan Kommunal lära av IF Metall?

– Industrin har kommit längre i den tekniska utvecklingen. Det brukar ju sägas att robotiseringen gör att arbeten försvinner, men till stor del är det tunga arbetsuppgifter som tas bort. Inom välfärdsyrkena har den tekniska utvecklingen inte alls varit lika stark. Om vi inom välfärden skulle använda oss av tekniska hjälpmedel som robotdammsugare kan undersköterskorna istället lägga sin kompetens och tid på omvårdnaden av patienten. I dag finns det stora möjligheter att investera i teknik som kan underlätta jobben.

Det finns en hel del som skiljer industrin och välfärden åt. Bland annat har industriarbetarna haft en bättre löneutveckling än välfärdsarbetarna. Hur ska ni överbrygga den klyftan?

– Det stämmer. Men Kommunal har lyckats få igenom stora satsningar på undersköterskornas löner, en historisk seger för att få mer jämställda löner mellan män och kvinnor. Vi har ett väl utvecklat samarbete med IF Metall. Självklart är det viktigt för oss att komma bort från den värdediskriminering som finns mot kvinnodominerade yrken.

Fackförbundens gemensamma arbetsplatsbesök kommer att genomföras under hösten och våren.