På äldreboendet Gerdas gård i Göteborg har delar av bottenvåningen fått ny inredning. Här ska undersköterskorna på boendet få möjlighet till kompetensutveckling på arbetstid. Kurserna berör ämnen som bland annat psykisk ohälsa, bemötande och samtalsmetodik. Kristofer Alexandersson som arbetat som undersköterska på Gerdas gård i ungefär tio års tid är positiv till satsningen.

– Egentligen är undersköterskeyrket som en mängd olika yrken. Ofta får du agera samtalsterapeut, psykolog och vårdpersonal på samma gång. Jag har efterfrågat kompetensutvecklingen länge, det behövs för att kunna hantera alla delar i yrket, säger han.

Elisabeth Åberg som är verksamhetsutvecklare på Gerdas gård berättar att kurserna kommer att hållas både av externa föreläsare och av den egna personalen.

– Vi vill att personalen ska sträcka på sig och känna att undersköterska inom äldrevården är det finaste och mest komplexa yrket man kan ha. Tanken är att vår personal, som är väldigt kompetent och har mycket specialkunskaper, också ska kunna hålla kurser inom akademin på sikt. Både för sina kollegor och för personal på andra boenden, säger Elisabeth Åberg.

Närheten till akademin, och att kurserna är tidsmässigt korta, kommer göra att steget till kompetensutveckling blir lättare. Det menar Camilla Gazic som är enhetschef på Gerdas gård.

– I dag är det svårt att rekrytera undersköterskor, och det här är ett sätt att göra Gerdas gård till en givande och utvecklande arbetsplats, säger Camilla Gazic.

Hon berättar att akademin inte kräver några stora resurser.

– Kurserna kommer att vara ganska korta, ett par timmar åt gången. Vi planerar så att vi täcker upp med personal från andra enheter när personalen på en enhet är på kurs. Så det krävs inga stora resurser för att genomföra det här, säger hon.

Kristofer Alexandersson hoppas att den nya akademin kan hjälpa till att höja statusen på undersköterskeyrket.

– Det är viktigt att det blir mer känt hur pass mycket kunskap som krävs för att vara en bra undersköterska. Att erbjuda kontinuerlig kompetensutveckling för undersköterskor kan vara ett sätt att göra det på, säger han.

Vilka ämnen vill du främst vidareutbilda dig inom?

– Jag tycker att det är viktigt att arbeta mer med att bemöta psykisk ohälsa hos äldre. Jag har tidigare arbetat med ungdomar, och där pratade vi mycket mer om den mentala hälsan. Över lag är det något som kommer bort lite när det gäller äldre människor, säger Kristofer Alexandersson.

På äldreboendet Gerdas gård arbetar runt 80 undersköterskor och boendet har 96 lägenheter. Akademi Gerdas gård invigs officiellt den 1 november.