Sandra Forsberg är skyddsombud på akuten på Centralsjukhuset i Karlstad och Ayhan Mehmed är skyddsombud på Samariten ambulans i Stockholm. 

Varför är det viktigt att det finns skyddsombud på arbetsplatserna?

– Tyvärr finns det ju inte skyddsombud på alla arbetsplatser. Men det är så viktigt att det finns för att vi ska kunna påverka våra arbetsplatser. Vi behöver också vara många medlemmar i facket så att vi kan gå samman och påverka. Tillsammans är vi starkare. Det är mycket som händer på en arbetsplats, det är alltid mycket för oss skyddsombud att ta itu med, säger Sandra Forsberg.

– Jag har varit medlem i facket sedan urminnes tider. Länge visste jag inte vad facket gjorde, men jag var intresserad och ville veta mer. Nu förstår jag hur mycket som ingår i uppdraget som skyddsombud, vi gör mycket mer än vad som syns utåt. Vi ser ju till att arbetsmiljön fungerar för våra kollegor. Kanske att facken skulle behöva bli bättre på att informera om allt det vi gör på arbetsplatserna, säger Ayhan Mehmed.

Vad är de viktigaste frågorna ni arbetar med som skyddsombud nu?

– Tyvärr har hot och våld blivit en del av vår arbetsmiljö, så det arbetar jag mycket med att hantera. Vi har täta möten om situationen med hot och våld. Men sedan arbetar jag ju mycket med helheten, hur vardagen ska fungera på bästa sätt, säger Ayhan Mehmed.

– Det finns så många frågor vi skyddsombud arbetar med, allt ifrån skyddsronder till scheman och arbetstider. Vi har också haft problem med hot och våld, jag har själv blivit mordhotad. Den gången var det på rasistiska grunder. Men ofta beror hoten mot personalen på akuten på att anhöriga och patienter är frustrerade i en stressad situation, säger Sandra Forsberg.

Vad är det svåraste med att vara skyddsombud?

– Ibland kan det vara svårt att balansera att vara facklig och att vara kollega. Det är svårt om kollegorna tror att man står på arbetsgivarens sida. Vi står ju alltid på medlemmarnas sida. Det är jobbigt när vi inte kan göra alla nöjda eftersom det finns regler och avtal som måste följas. Man vill ju att det ska bli och vara så rättvist som möjligt, säger Sandra Forsberg.

– Det är mycket kunskap som krävs, om kollektivavtalen och om vad personalen har för rättigheter. Vi går många utbildningar och fortbildar oss hela tiden, men man blir aldrig bli fullärd. Det är bra om man är fler skyddsombud på en arbetsplats så att man kan samarbeta i komplicerade frågor, säger Ayhan Mehmed.

Svenskt Näringsliv gick ju förra veckan ut med att de vill ta bort de regionala skyddsombuden. De vill även ta bort kravet på att det ska finnas skyddsombud på alla arbetsplatser med mer än fem anställda. Vad tycker ni om det?

– Jag är emot deras förslag till 100 procent. Det skulle inte gagna oss som anställda om det inte fanns skyddsombud på plats. Förslaget skulle påverka oss mycket negativt, säger Ayhan Mehmed.

– Det låter inte som ett något bra förslag. Är det någon som kan arbetsmiljöfrågor ut i fingerspetsarna så är det skyddsombuden, säger Sandra Forsberg.

Skyddsombudens dag infördes 2012 av LO, TCO och Saco och firas varje år under den Europeiska arbetsmiljöveckan.