Ministerrådet, som består av företrädare för medlemsländernas regeringar, kom efter långa förhandlingar fram till en kompromiss som inte alla står bakom.

Polen, Lettland och Ungern sa nej. Irland, Storbritannien och Kroatien valde att ställa sig vid sidan om förslaget.

Kompromissen går ut på att de utstationerade, de som arbetar tillfälligt i ett annat land, ska ha särskilda regler i tolv månader. Dessa kan utökas i med sex månader om det finns goda skäl till det.

Under tiden ska den utstationerade ha lika lön som om arbetet utförts av någon anställd i det land där arbetet utförs.

Efter senast 18 månader är det värdlandets kollektivavtal eller lagar, med försäkringar och pension, som ska gälla fullt ut.

Enligt ministerrådets förslag har medlemsländerna fyra år på sig att tillämpa de nya reglerna.

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) var med vid ministerrådets möte. Hon säger till TT att hon är mycket nöjd med att det blev en kompromiss som de flesta regeringar ställer sig bakom. Det har varit viktigt för den svenska regeringen att få igenom principen om att det ska vara lika lön för likvärdigt arbete på samma arbetsplats.

Nu väntas förhandlingar med EU-parlamentet där också EU-kommissionen deltar.

Parlamentets arbetsmarknadsutskott har nyligen enats om en kompromiss som går ut på särskilda regler för utstationerade i 24 månader.

Kompromissen togs fram av Socialdemokraterna och EPP, partigruppen för liberaler, konservativa och kristdemokrater.

Där ingår bland andra Moderaterna och Kristdemokraterna.

Men de svenska Allianspartierna är starkt kritiska till att ändra reglerna för att begränsa möjligheten till lönekonkurrens mellan inhemska löntagare och personer från länder med lägre löner. Även Svenskt Näringsliv är emot en sådan förändring.

Motståndet är också stort i Östeuropa där de anser att låga löner är deras främsta möjlighet att konkurrera om jobben i de rikare EU-länderna.

Fotnot: Bilden är licenserad av Creative Commons CC BY-SA 4.0 via Wikipedia