Som KA tidigare berättat slutar Arbetsförmedlingen att upphandla undersköterskeutbildning. De utbildningarna når inte upp till de krav för vad en undersköterskeutbildning ska innehålla som slagits fast av Kommunal och arbetsgivarna i Vård- och omsorgscollege. Med de nya kraven anser Arbetsförmedlingen att utbildningarna blir för långa.

Men det innebär att inte alla hinner studera klart. Sista juni nästa år går avtalen mellan Arbetsförmedlingen och de externa utbildningsaktörerna ut. Då har Lena Jönsson i Gällivare och hennes klasskompisar 20 veckor kvar på utbildningen, som Arbetsförmedlingen upphandlat av det privata utbildningsföretaget Medlearn. Beskedet kom i förra veckan.

Lena Jönsson

– Vi känner oss lurade. Arbetsförmedlingen sa att utbildningen var en chans som vi inte fick missa, och att vården behöver oss. Jag var beredd att leva på lite pengar och att pendla tio mil till Gällivare från mitt hem för att bli färdigutbildad undersköterska. Men inte för detta, att gå utbildningen utan att få undersköterskekompetensen, säger Lena Jönsson.

Hon berättar att hon under tiden har tackat nej till jobb som vårdbiträde för att hon hellre velat utbilda sig till undersköterska.

På Medlearn i Gällivare säger Magnus Börlin, som har ansvar för tio skolor i norra Sverige, att ungefär 190 elever inte kommer hinna läsa klart. Många är språksvaga eller behöver av andra skäl längre tid på sig.

– När vi har gjort studieplanen har vi gjort den utifrån deras förutsättningar. Deras utbildningsplan är ungefär två år och det innebär att vi inte kan stressa på med fler kurser. De har en reducerad takt för att de ska klara utbildningen i just den takten, säger Magnus Börlin, utbildningschef på Medlearn i Gällivare.

På Arbetsförmedlingens huvudkontor säger Petter Carolusson, enhetschef för externa tjänster, att Arbetsförmedlingen inte har möjlighet att förlänga utbildningsleverantörernas uppdrag längre utan att göra en ny upphandling.

– Vi måste följa lagen om offentlig upphandling och har sträckt ut utbildningen så långt det bara går. När de här individerna började sin utbildning hade inte Vård- och omsorgscollege kommit med sin nya syn på vilka kompetensnivåer som krävs, säger Petter Carolusson.

De här individerna har på er uppmaning påbörjat en utbildning. Ska de behöva lida för att reglerna efter det ändrades och att ni beslutade att inte upphandla utbildningen mer?

– Det var inte tänkt att de skulle handla i kläm, utan planen var att de skulle fortsätta i nya upphandlingen, de hamnar i kläm och vi måste då hänvisa dem vidare till den kommunala vuxenutbildningen, säger Petter Carolusson.

Enligt Arbetsförmedlingen i Gällivare kommer man att titta på varje individ och se vad det finns för lösningar, exempelvis genom att söka den kommunala vuxenutbildningen och gå klart till undersköterska där.

”Det är helt begripligt att de är upprörda, det låter som ett jättedåligt beslut”.

Som huvudregel får myndigheter inte återkalla så kallade positiva förvaltningsbeslut, exempelvis om man har antagits till en utbildning. Men Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet, tror att det är svårt att hävda att det här skulle röra sig om ett sådant fall.

– Det är klart att man måste kunna lägga ner en utbildning, men vad händer då med de som går utbildningen, det är en bra fråga. Jag tror att det är svårt att säga något förvaltningsrättsligt klokt men däremot kan man fundera på om de har lidit skada och kan hävda det gentemot Arbetsförmedlingen. Det är helt begripligt att de är upprörda, det låter som ett jättedåligt beslut. Det är också tänkt att myndigheterna ska ha en planeringshorisont, säger Olle Lundin.

Lena Jönsson och hennes klasskamrater vill inte ge sig utan strid. I ett gemensamt brev kräver hon och de andra eleverna på utbildningen i Gällivare att Arbetsförmedlingens agerande granskas och att de får slutföra sin utbildning som planerat.

– Detta går ju emot allt vad politikerna säger. Vården skriker ju efter utbildad personal och sen blir vi behandlade så här när vi utbildar oss till undersköterskor. Även om Arbetsförmedlingens utbildning ska läggas ned så måste vi ju få läsa klart den utbildning vi påbörjat, säger Lena Jönsson.