Kampanjen #metoo där kvinnor berättar om sina erfarenheter av sexuella trakasserier har spridit sig som en löpeld på sociala medier den senaste tiden.

I går anordnades manifestationer mot sexuella övergrepp på flera platser i landet. På manifestationen i Stockholm meddelade jämställdhetsministern Åsa Regnér att hon tillsammans med arbetsmarknadsminister Ylva Johansson kommer att bjuda in arbetsmarknadens parter till ett möte om hur sexuella trakasserier i arbetslivet ska hanteras.

– För att ta hand om det vi fått höra i debatten kommer vi att samla myndigheter, arbetsgivare, fackliga organisationer för att se vad det är ytterligare vi möjligtvis behöver göra. För så här kan vi inte ha det, sa Åsa Regnér på manifestationen.

Sexuella trakasserier på arbetet är något som är vardag för många som arbetar inom vård och omsorg. Och undersköterskor och vårdbiträden är mest utsatta, skriver Svenska Dagbladet.

Mer än var fjärde anställd i de yrkesgrupperna uppger att de utsatts för sexuella trakasserier på jobbet det senaste året. Det visar Arbetsmiljöverkets undersökning som publicerades förra året. I de allra flesta fall är det inte chefer eller kollegor som ligger bakom övergreppen, utan andra såsom patienter och anhöriga.

Johan Ingelskog som är chef för Kommunals avtalsenhet tycker att siffrorna är allvarliga.

– Jag är inte förvånad, men jag är bedrövad över att så många utsätts på arbetet. Siffrorna visar att det förebyggande arbetet inte varit tillräckligt starkt. Det är ytterst arbetsgivarens ansvar, men vi som fackförbund ska också vara självkritiska och tänka över hur vi kan sätta press på arbetsgivarna att agera i de här frågorna, säger Johan Ingelskog.

Han befarar att mörkertalet för antalet sextrakasserier mot personalen är stor inom flera av Kommunals yrkesgrupper.

– Vi befarar att mörkertalet är stort på flera håll. Det gäller yrkesgrupper där personalen ofta är ensam med kunden eller brukaren, som personliga assistenter, städpersonal och inom hemservicebranschen. Även inom hästnäringen är sextrakasserier ett problem, säger Johan Ingelskog.

Vid årsskiftet skärptes diskrimineringslagen när det gäller arbetsgivarens förebyggande arbete mot sexuella trakasserier från kollegor och chefer. I dag måste alla arbetsgivare med fler än 25 anställda ha skriftliga rutiner för att motverka sexuella trakasserier. Nu ska Diskrimineringsombudsmannen, DO, göra en större tillsyn mot Sveriges kommuner och landsting för att se om arbetsgivaren lever upp till sina skyldigheter när det gäller att förebygga sexuella trakasserier på arbetsplatserna, skriver Svenska Dagbladet.

Vem ska jag vända mig till om jag utsatts för sexuella trakasserier på jobbet?

– I första hand till din chef och till ditt skyddsombud, eller till facket centralt. Ofta står ord mot ord men Kommunal litar alltid på den som uppger att den utsatts för sexuella trakasserier, säger Johan Ingelskog.

Regeringsmötet med arbetsmarknadens parter om att motverka sexuella trakasserier i arbetslivet kommer att hållas den 8 december. Till mötet är representanter för LO, TCO, SACO, Svenskt Näringsliv, Arbetsgivarverket, och Sveriges Kommuner och Landsting kallade. Även Diskrimineringsombudsmannen och Arbetsmiljöverket är kallade till mötet.