Vad säger du om den nya lagen om meddelarskydd för privat­anställda i vård, skola och omsorg?

–  Jag tycker att det är väldigt bra att det är precis samma regler som för offentliganställda. Det har varit en diskussion länge om företagshemligheter ska omfattas eller inte. Om de inte hade omfattats så hade det blivit en diskussion om vad som räknas som företagshemligheter. Det har exempelvis hävdats att hur företag lägger sitt schema är en företagshemlighet och att man då inte skulle få berätta att man har för lite tid på jobbet. Nu behöver vi inte fundera på det.

Även på offentliga arbetsplatser finns det ofta en rädsla för att prata med medier, trots att de har haft meddelarskydd länge. Vad tror du att det beror på?

– Jag tror att det handlar mycket om anställningsvillkor, att man ska känna sig trygg på jobbet och inte vara rädd för att få problem med sin chef, få sämre schema eller inte få sitt vikariat förlängt. Meddelarskydd är inte bara en fråga om juridik utan om man vågar prata. Ett problem är också känslan att man inte vet vad som gäller och det gör att man kanske inte ens vågar ta reda på det. Det måste vi få bukt med.