Efter att ha haft svårt att nå riksdagsspärren i flera opinionsmätningar är Kristdemokraterna pressade att vända utvecklingen inför valet nästa år. På partiets riksting berättade partiledare Ebba Busch Thor att fokus kommer ligga på välfärd och trygghet.

– Vi vill ta ledartröjan i centrala välfärdsfrågor, sade partiledare Ebba Busch Thor, enligt TT.

Bland annat siktar man in sig på bättre personalkontinuitet i hemtjänsten. I dag kan en brukare möta i snitt 15 olika personal under en tvåveckorsperiod, enligt KD:s beräkningar. Partiet vill ge en bonus till kommuner som sänker den siffran till tio.

KD vill också att det inte ska behövas biståndsbedömning för att en brukare ska få trygghetslarm. Ett annat förslag var att avlasta undersköterskor på sjukhusen genom att införa vårdserviceteam, ett förslag som ska ge 6 200 nya jobb. Arbetsuppgifterna kan handla om att förflytta patienter och servera mat.

Partiet beslutade också om en rad förslag som rör skolan, bland annat vill KD att staten ska ta över ansvaret för skolor som inte fungerar och att riktigt dåliga skolor ska kunna stängas. Skyddet för lärare i skolan ska stärkas och straffen skärpas för elever som attackerar personal. Totalt vill KD satsa sex miljarder på att vända utvecklingen med sjunkande resultat i skolorna.

KD vill också arbeta för att arbetsgivare ska ha rätt att kräva att anställda ska visa ansiktet, alltså inte dölja det med exempelvis en slöja som niqab, utan att det ska anses vara diskriminering. Rikstinget gick på den punkten emot partistyrelsens linje.