– Det är jätteroligt att så många har tagit sig tid att läsa och svara på våra frågor, och det här underlaget kommer att vara en stor tillgång i vårt fortsatta arbete, säger Magdalena Karlsson, undervisningsråd på Skolverket, i ett pressmeddelande.

Det var den första delen – Förskolans läroplan och uppdrag – som anställda kunde lämna synpunkter om.

Av de 3 500 som svarade var 52 procent barnskötare. De allra flesta var positiva till innehållet och ansåg att läroplanen ger stöd i arbetet.

Nästa del – Mål och riktlinjer – kommer också gå att läsa och tycka till om. Det sker mellan den 6–19 november. 

Fotnot: Bilden är licenserad enligt CC BY-NC-ND 2.0 via Flickr.