Irmelin Lindberg.

”Jag har aldrig arbetat på en arbetsplats där det finns en så bra teamkänsla som här. Eftersom vår avdelning arbetar med ett projekt som kallas ”Framtidens vårdavdelning” så anställdes vi alla sam­tidigt. Projektet går ut på att vi ska testa nya arbetssätt som kan ta bort tidstjuvar och skapa en bättre arbetsmiljö. Det är spännande att få testa nya sätt att arbeta på, och befriande att ingen kan säga att ”så här har vi alltid gjort, så här ska vi göra nu också”.

Vi prövar bland annat att ha flera olika yrkeskategorier på avdelningen. Som avdelningsvärd så sköter jag allt det praktiska, som att beställa material till avdelningen och ordna med saker som gått sönder. Det avlastar alla andra, som då får mer tid till patienterna. Och för mig är det guld värt att arbeta dagtid och på vardagar efter 30 års skiftarbete.

Vi arbetar också med ny teknik, till exempel använder jag en padda när jag går runt och frågar patienterna vilket av matalternativen de vill ha till middag. Det jag tycker är roligast är just det kreativa, att vi hela tiden prövar nya sätt att jobba på. Om någon får en bra idé på hur vi kan jobba på ett bättre sätt, så testar vi den.”