SVAR: I Arbetsmiljöverkets föreskrifter om arbetsplatsens utformning är det reglerat hur personalutrymmen ska vara utform­ade. Det ska finnas tillräckligt antal toaletter för dem som arbetar. Dessa ska vara tillräckligt stora och avskilda och ha låsbar dörr samt tvättplatser med tillräcklig mängd varmt och kallt vatten. Det ska även finnas utrymme så att arbetstagarna kan äta under tillfredställande förhållanden.

Ta kontakt med ditt skyddsombud, som med stöd av arbetsmiljölagens regelverk kan ställa de krav på arbetsgivaren som behövs.

Peter Larsson,
ombudsman på Kommunal

Illustration: Kristin Lidström