Det visar Sveriges Företagshälsors senaste Jobbhälsobarometer, som DN skriver om. Rapporten fokuserar på psykisk ohälsa i arbetslivet och har undersökt hur många som känner psykiskt obehag inför att gå till jobbet. De drygt 10 000 intervjuerna som gjorts visar att en femtedel av de tillfrågade, drygt 20 procent, känner psykiskt obehag inför att gå till jobbet minst några gånger i månaden.

Det motsvarar nära en miljon anställda. Av dem är det motsvarande 350 000 som mår dåligt flera gånger i veckan och har svårt att sova på grund av tankar på jobbet.

För unga kvinnor är antalet som känner psykiskt obehag av arbetet ännu högre. Nära en tredjedel av de tillfrågade kvinnorna under 30 år uppger att de känner obehag inför jobbet, vilket är nästan dubbelt så många som inom gruppen män över 55 år.

–  Det vi ser i materialet är att det finns skillnader mellan män och kvinnor kring hur de upplever sin arbetsmiljö och hur de känner inför att gå till arbetet, säger Peter Munck af Rosenschöld, vd för Sveriges Företagshälsor till Dagens Nyheter.

Särskilt utsatta är också anställda inom skola, vård och omsorg, liksom hotell och restaurang. Inom de yrkesgrupperna förknippar ungefär en fjärdedel av de tillfrågade arbetet med psykiskt obehag, vilket kan jämföras med nio procent för bank- och försäkringsanställda.

Jobbhälsobarometern genomförs årligen sedan 2007 och bygger på ett representativt urval av svenskar i åldern 20–65 år som arbetar minst halvtid.