Avtalet med Almega Tjänsteförbunden gäller cirka 3 000 av Kommunals medlemmar som bland annat städar förskolor, skolor och sjukhus på entreprenad.

– Vi är nöjda, uppgörelsen håller sig inom märket, säger Lars Fischer, ombudsman Kommunal.

Att avtalet håller märket betyder att löneökningarna är i nivå med andra på arbetsmarknaden.

Lönerna ska höjas från den 1 september. I år är ökningen 540 kronor, nästa år 503 kronor och året därpå 589 kronor.

Avtalet har en individgaranti, vilket betyder att alla är garanterade minst 50 procent av ökningen.

Om de nya lönerna inte är klara den 1 november utgår 75 procent som individgaranti. Arbetsgivaren fördelar de 25 procent som återstår.

Lägstalönerna höjs i år till 21 136 kronor, nästa år till 21 639 kronor och året därpå till 22 228 kronor.

Ersättningarna höjs med 2,2 procent i år, nästa år med 2,0 procent och året därpå med 2,3 procent.

Enligt Kommunal finns en överenskommelse om arbetstidsförkortning.

– För alla som jobbar rullande helg ska heltid vara 38,25 timmar, säger Lars Fischer.

Vid arbete mellan klockan 22 och klockan 06 ska varje arbetad timme räknas som 1.08 vid fastställande av ordinarie arbetstidsmått.

För ständig natt kräver en lokal överenskommelse om kompensation.

Heltid ska vara norm om det är möjligt med hänsyn till verksamhetens behov.

– Det här är jättesvårt, vi får ta små steg i taget, säger Lars Fischer.

Avtalets regler för karens vid sjukdom ändras.

– Går du hem innan du jobbat halva dagen så har du karens resten av dagen. Sedan är det sjukpenning från nästa dag om du är fortsatt sjuk, säger Lars Fischer.

Men för den som jobbar mer än halva passet blir det annorlunda.

– Om du ska jobba åtta timmar, men går hem efter 5 timmar, då har du karens tre timmar den dagen och om du är sjuk även i morgon så har du fem timmar karens av morgondagen. Om du då har tio timmar på ditt schema, då har du fem timmar karens och fem timmar sjuklön, säger Lars Fischer.

Det här är en försämring jämfört med tidigare. Men utifrån de förändringar som kan komma i sjukförsäkringen när det gäller karensavdrag bedömer Kommunal att förändringen i avtalet kan vara fördelaktig. Samtidigt medger Lars Fischer att det är en eftergift för att Kommunal skulle få igenom löneökningarna och låglönesatsningen.

– Delegationen var med på det, det var den punkten som vi alla hade svårast att acceptera och gå med på, säger Lars Fischer.

Nytt är att tidsbegränsade anställningar kan sägas upp skriftligen av både arbetsgivare och arbetstagare. Arbetsgivaren får dock inte göra det när anställningen varat längre än sex månader.

– Vinster är att du i dag är fast om du tar en visstidsanställning, som anställd kan du inte gå därifrån. Men det kan du göra med det här, säger Lars Fischer.

Avtalet gäller från den 1 september i år till den 31 augusti 2020. Tredje året är uppsägningsbart förutsatt att industriavtalen sägs upp.