SVAR: Jo, arbetsgivaren har rätt i det här fallet och kan vid upprepade fall av korttidssjukdom begära förstadagsintyg. Begäran om förstadagsintyg och vilken läkare eller vårdinrättning som anvisas ska dock i dessa fall föregås av samråd med det lokala facket. Kostnaden för att skaffa begärt intyg betalas av arbetsgivaren.

Per Svensson,
ombudsman på Kommunal