Det var i höstbudgeten som regeringen presenterade förslaget att fackföreningsmedlemmar ska få en skattereduktion med 25 procent av den sammanlagda medlemsavgift som betalats under året, förutsatt att avgiften uppgår till minst 400 kronor per år. Centern, Liberalerna och Kristdemokraterna meddelade dock att de kommer att rösta mot förslaget i riksdagen och det har varit oklart hur Moderaterna ställer sig i frågan.

Nu rapporterar tidningen Arbetet att Moderaterna inte kommer att rösta emot förslaget. Det innebär attförslaget kommer gå igenom i riksdagen. Anledningen till att Moderaterna inte sätter sig emot förslaget är den så kallade decemberöverenskommelsen, uppger Arbetet. Den innebär att enskilda förslag inte kan brytas ut ur budgeten.

Kommunalarbetaren har bett Kommunal ta fram beräkningar på vad varje medlem skulle tjäna på förslaget (se faktaruta). Medlemsavgiften varierar ju beroende på hur mycket medlemmen tjänar. 

För en medlem som tjänar mellan 21 683 och 25 421 kronor per månad och har en medlemsavgift på 372 kronor per månad utan a-kassa, innebär det sänkt skatt med totalt 1 116 kronor per år. A-kasseavgiften är inte avdragsgill.

– Medlemmen betalar i praktiken 75 procent av medlemsavgiften i slutändan. Om det blir som det beskrivs, alltså en skattereduktion, säger Hans Eriksson, rättslig specialist på Skatteverket.

Han betonar dock att förslaget ännu inte är beslutat i riksdagen. Som Skatteverket tolkar förslaget från regeringen kommer skattereduktionen göras i samband med skatteberäkningen. Det är alltså Skatteverket som sköter avdraget och inget som den enskilde medlemmen behöver sköta i sin inkomstdeklaration. Det kommer ske automatiskt, troligen genom att fackförbunden lämnar kontrolluppgifter till Skatteverket på vilka personer som är medlemmar.

– Om du är medlem och det inte gjorts något avdrag får du kontakta ditt fackförbund, säger Hans Eriksson.

Tanken är att skattereduktionen ska börja gälla från och med 1 juli 2018.

Så blir skatteavdraget

Förslaget innebär att en fackföreningsmedlem får en skattereduktion med 25 procent av den sammanlagda medlemsavgift som betalats under året, förutsatt att avgiften uppgår till minst 400 kronor per år.
 

Medlemmen tjänar: 0 – 10 000 kronor per månad

Medlemsavgift utan a-kassa: 103 kr/månad 

Medlemsavgift med a-kassa: 205 kr/månad

= ett avdrag på 309 kr avdrag

 

Medlemmen tjänar:  10 001 – 18 879 kronor per månad

Medlemsavgift utan a-kassa: 247 kr/månad 

Medlemsavgift med a-kassa: 349 kr/månad

= ett avdrag på 741 kr

 

Medlemmen tjänar: 18 880 – 21 682 kronor per månad

Medlemsavgift utan a-kassa: 293 kr/månad 

Medlemsavgift med a-kassa: 395 kr/månad

= ett avdrag på 879 kr

 

Medlemmen tjänar: 21 683 – 25 421 kronor per månad

Medlemsavgift utan a-kassa: 372 kr/månad 

Medlemsavgift med a-kassa: 474 kr/månad

= ett avdrag på 1 116 kr

 

Medlemmen tjänar: 25 422 – 34 766 kronor per månad

Medlemsavgift utan a-kassa: 431 kr/månad 

Medlemsavgift med a-kassa: 533 kr/månad

= ett avdrag på 1 293 kr

 

Medlemmen tjänar: 34 767 eller mer per månad

Medlemsavgift utan a-kassa: 587 kr/månad 

Medlemsavgift med a-kassa: 689 kr/månad

= ett avdrag på 1 761 kr

 

KÄLLA: Kommunal