Antalet anställda inom städbranschen som fått utvisningsbeslut är hittills i år 101, jämfört med förra året då antalet utvisningsbeslut var 68, visar siffror som Fastighetsfolket begärt ut av Migrationsverket.

I många fall är anledningen till utvisningsbeslutet att arbetsgivaren brutit mot de lagstadgade villkor som gäller.

– Det kan finnas många skäl till att man får avslag på sin ansökan. Men vi har sett att i flera fall har arbetstillstånden inte blivit förlängda på grund av att arbetsgivaren inte uppfyllt lagstadgade villkor som gäller. Det kan bland annat handla om lönevillkoren, berättar Fredrik Söderberg Bruce, presskommunikatör vid Migrationsverket, för Fastighetsfolket.

LO:s förste vice ordförande Therese Guovelin menar att problemet med att anställda inom städbranschen får utvisningsbeslut på grund av arbetsgivarens medvetna fel är alltför vanligt, och att mörkertalet förmodligen är stort. Hon påpekar att utländska anställda inom låglönebranscher är i en särskilt utsatt position och att det krävs ett ändrat regelverk för att komma åt problemet.

– Utländska anställda i låglönebranscher är i en särskilt underordnad ställning, säger Therese Guovelin till Fastighetsfolket, och menar att mörkertalet förmodligen är långt mycket högre än vad Migrationsverkets siffror visar. 

Det antalet som Fastighetsfolket presenterat är redan det för högt, anser hon. 

Regeringen har tillsatt en ny utredning för att komma åt problemet med att arbetstagare straffas för arbetsgivarens misstag. Utredningen ska lämna förslag i december i år.