Det blir ett nytt treårigt avtal för de cirka 2 000 trafikanställda som går på KFS avtal med Kommunal. Avtalet ger löneökningar på 6,5 % över tre år enligt följande: 588 kronor från och med den 1 oktober 2017, 601 kronor från och med den 1 oktober 2018 och 586 kronor från och med  den 1 oktober 2019.

När det gäller ob-ersättningen var parterna eniga om att höja den.

– Men vi hittade ingen enighet vilken av ob-ersättningarna som skulle upp så därför kommer det att stå i protokollet att de centrala parterna uppmanar de lokala parterna att teckna lokala ob-ersättningsavtal utöver de som finns i dag. Och det tror jag att de kommer att göra, men det måste vi vara med och bevaka att det verkligen blir gjort, säger Kommunals ombudsman Per Svensson.

Kommunal yrkade också på att tarifflöner ska införas för bussförare, i stället för individuella löner som nu.

– De centrala parterna konstaterar där att det lönesystem som finns i dag inte fungerar på ett tillfredsställande sätt så därför ska vi ha en arbetsgrupp kring de individuella lönerna.

Betyder det att de individuella lönerna är på väg bort?

– Vi får väl se resultatet. Det är svårt att ändra ett lönesystem på bara en månad i avtalsförhandlingarna. Nu får vi i gång en process kring det här.

Precis som i Kommunals avtal med Sveriges Bussföretag är ramtiden oförändrad, men det finns en skrivning om att alla förare som kör bussträckor på max 50 kilometer, även behovsanställda och dagkommenderade, har rätt till elva timmars dygnsvila. För de förare som kör längre sträckor kan dygnsvilan förkortas till nio timmar tre gånger i veckan enligt EU:s kör- och vilotidsregler.