Freden Kärleken

börjar vid barnets

första ögonkontakt 

med dig

kom ihåg dess magi

den känslan bär er

längs livets förunderliga väg

Vi människor 

Mänsklighetens vagga

finns inom dig………