Kvinnor får i genomsnitt betydligt lägre pension än män, vilket beror på lägre inkomster genom hela livet. 2016 låg snittet för kvinnor på 13 500 kronor och 18 825 kronor för män, enligt Pensionsmyndigheten. 

– Det har två orsaker. För det första har kvinnor lägre lön än män. I dag tjänar män i genomsnitt tolv procent mer än kvinnor. Det beror på också att kvinnor arbetar deltid i mycket högre utsträckning och kvinnor är mer föräldralediga, säger Maja Fjaestad, Kommunals samhällspolitiska chef, till TV4

14,5 procent, det vill säga var sjunde, av Sveriges kvinnliga pensionärer är fattiga och har mindre än 11 800 kronor. Många kvinnor som arbetat inom vård och omsorg, handel och hotell och restaurang har tjänat så lite att de endast får garantipension på 7 000 kronor i månaden. 

– Det blir en ekonomisk skillnad mellan män och kvinnor som jag i grunden tycker är orimlig, säger Maja Fjaestad till TV4. 

Hon berättar att Kommunal ibland blir kontaktade av kvinnliga pensionärer som skulle vilja skilja sig, men helt enkelt inte har råd. 

Pensionsgapet kommer på sikt att jämnas ut och bli jämlik. Men det kommer dock dröja till år 2070 när de som är födda 2005 går i pension.