Avtalet för fristående skolor, förskolor och fritidshem gäller från den 1 november och omfattar nära 4 300 av Kommunals medlemmar. De flesta arbetar på föräldrakooperativ, några på personalkooperativ.

I år höjs lönen i snitt med 560 kronor för den som är heltidsanställd, nästa år med i snitt 510 kronor och året därpå med i snitt 580 kronor. Låglönesatsning ingår.

– Vi har fått in heltid som norm. Att arbetsgivaren bör, utifrån verksamhetens behov och om verksamheten tillåter, verka för att arbetstagaren ska få möjlighet att anställas på heltid, säger Ann-Charlotte Sidvall, ombudsman, Kommunal.

Kommunal anser också att man flyttat fram positionerna när det gäller arbetstidens förläggning. Enligt en ny skrivning ska nya scheman eller ändring som inte är tillfällig samrådas med de anställda som berörs. Tidigare fanns ett ”bör” på den här punkten.

Lägstalönerna höjs också. Den som fyllt 19 år, saknar yrkesutbildning och har en sammanhängande anställning som är längre än tre månader får från den 1 november en lägstalön på 18 617 kronor. Nästa år gäller 18 989 kronor och året därpå 19 426 kronor.

Lägstalönen för den som har yrkesutbildning och en sammanlagd anställningstid på ett år blir från den 1 november 20 957 kronor, nästa år 21 376 kronor och året därpå 21 867 kronor.

En partsgemensam arbetsgrupp har tillsatts, den ska se över hur barnskötarnas status kan höjas.

Avtalet gäller från den 1 november 2017 till den 31 oktober 2020.

Kommunal har flera avtal som gäller anställda i friskolor som löper ut i år. Förhandlingar pågår.