I våras enades Kommunal och arbetsgivarna i Sveriges kommuner och landsting, SKL, om en så kallad yrkesutvecklingstrappa inom vård och omsorg. I det ingår bland annat att också vårdbiträde ska vara ett yrke som kräver utbildning.

Nu har Arbetsförmedlingen bestämt att just en sådan utbildning ska upphandlas.

– Det är tydligt att det behövs mer krafter i vården och det har ju kommit signaler från olika håll att en vårdbiträdesutbildning hade varit tacksamt. Vi har haft en dialog med kommunerna och utifrån det tittat på var vi ska sätta in våra upphandlingar, säger Petter Carolusson, enhetschef för externa tjänster på Arbetsförmedlingen.

Utbildningen kommer innehålla precis de kurser som Kommunal och SKL kommit överens om, och vara hälften av den till undersköterska.

Vilka orter som kommer att få vårdbiträdesutbildningen och hur många platser som kommer att upphandlas är ännu inte klart. Upphandlingen väntas komma igång ”snarast”, enligt Arbetsförmedlingen. Om allt går som det ska kan de första blivande vårdbiträdena sätta sig i skolbänken redan till sommaren nästa år.

– Det beror på om upphandlingen överklagas, men en förhoppning är att få igång det till sommaren, säger Petter Carolusson.

Samtidigt slutar Arbetsförmedlingen att upphandla undersköterskeutbildning. De utbildningarna har inte nått upp till de krav för vad en undersköterskeutbildning ska innehålla som slagits fast av Kommunal och arbetsgivarna i Vård- och omsorgscollege.

– Arbetsgivarna har inte tyckt att de har varit anställningsbara för den har inte innehållit de 1500 poäng som vi har kommit överens om ska gälla. Man sa att det var undersköterskeutbildning men egentligen var det ju inte det, säger Emma Ölmebäck, gruppchef för vård och omsorg på Kommunal.

Arbetsförmedlingen får inte erbjuda flera av de kurser som ingår i undersköterskeutbildningen, eftersom myndigheten varken ska konkurrera med vanlig utbildning eller ha för långa utbildningar.

– Om vi skulle lägga till de blocken som saknades skulle utbildningen bli längre och för lik den kommunala vuxenutbildningen. Arbetsförmedlingen ska inte hantera så långa utbildningar utan kortare arbetsmarknadsutbildningar, säger Petter Carolusson.

Kommunal och SKL har kommit överens om att samtliga vårdbiträden på sikt ska ha samma enhetliga utbildning. Därför behövs utbildningen även inom vuxenutbildningen, alltså Komvux. Det är Skolverket som är ansvarigt för de utbildningarna och Emma Ölmebäck säger att Kommunal ligger på myndigheten om det.

– Och det är jätteviktigt att titta på hur de som är anställda som vårdbiträden i dag ska få sin utbildning, säger Emma Ölmebäck.  

Också frågan om undersköterskelegitimation rör på sig. Just nu förbereds direktiven för en statlig utredning om införandet av en legitimation på Socialdepartementet. Enligt vad KA erfar kommer de att presenteras under hösten.  

Kommunal vill att det införs en undersköterskelegitimation, och det var i våras som Kommunal och SKL kom överens om att den frågan bör utredas. Ungefär samtidigt presenterades en statlig utredning om äldreomsorgen som föreslog införandet av en undersköterskelegitimation och att en separat utredning bör tillsättas för att utreda hur det kan genomföras. Socialdemokraterna var tidigare emot men röstade för det under partiets kongress i april.

Tidigare i veckan kom nyheten att Socialstyrelsen säger nej till en sådan legitimation.