Psykisk ohälsa ligger bakom cirka 46 procent av alla sjukskrivningar, enligt Försäkringskassan.

Hälften av alla sjukskrivna kvinnor i landet var vid halvårsskiftet inte på jobbet på grund av en psykiatrisk diagnos.

– Framför allt är det de som jobbar inom kontaktyrken som är sjukskrivna på grund av psykiatriska diagnoser, vilket ofta är kvinnor i offentlig sektor, säger Ulrik Lindwall, analytiker på Försäkringskassan.

I landet är det Dalarna som har högst andel psykiatriska diagnoser och Norrbotten som har lägst andel.

Värlsdagen uppmärksammas av flera kommuner och organisationer genom bland annat information om psykisk hälsa och olika evenemang.