SVAR: Om du säger upp dig själv riskerar du att bli avstängd från a-kassan i 45 ersättningsdagar, eftersom du måste ha en giltig anledning till uppsägningen. Att förhållandena på din arbetsplats blir sämre på grund av personalbrist är i sig ingen ­giltig anledning, men kan du inte arbeta kvar på grund av hälsan skulle det kunna vara tillräckligt skäl för att inte bli avstängd. Du måste dock styrka detta med läkar­intyg som skrivits ut innan du sa upp dig själv och intyget bör visa att du inte kan arbeta kvar på ditt nuvarande jobb. Det är alltså hårda krav för att inte bli avstängd.

Ibland kallas avstängningsdagar felaktigt för karensdagar, men det är inte samma sak. Karensdagar har alla som får a-kassa och det går inte att undvika dem, det är samma princip som för exempelvis karensdagen när du blir sjuk. Avstängningsdagar får du på grund av ditt agerande, exempelvis om du säger upp dig själv, och de kan undvikas om du har en giltig anledning.

Det stämmer att det finns ett förslag om att förkorta karensen. I dag är det sju dag­ars karens innan du får börja en ersättningsperiod från a-kassan, men i den nya budgeten finns ett förslag om att karensen minskas till sex dagar från den 1 juli 2018. När detta svar skrivs finns ännu inget beslut på att det blir så, utan det avgörs av riks­dagen när de beslutar om statens budget för år 2018.

Theodor Berleen Danå,
försäkringsspecialist på Kommunals a-kassa