Enligt Kommunals avtal med Vårdföretagarna ska lönerna i år öka med i snitt 700 kronor för alla och 1 200 kronor för undersköterskor. Tidigare var Kommunal och Attendo oeniga om vilka som skulle anses vara undersköterskor i äldreomsorgen och få del av den högre löneökningen. Före sommaren kom parterna överens.

Men enligt Kommunal finns oenigheten kvar när det gäller LSS-verksamheten. Och det gäller inte bara Attendo utan även Nytida, Frösunda och flera andra privata arbetsgivare som har avtal med Vårdföretagarna för vård, behandlings- samt omsorgsverksamhet (Bransch E).

– Vi kommer ha lokala tvisteförhandlingar på 400 medlemmar om kollektivavtalsbrott, säger Lars-Sture Johansson, ombudsman på Kommunal.

Framför allt är det på en punkt som fack och arbetsgivare har olika uppfattning enligt Lars-Sture Johansson:

– Arbetsgivarna hävdar att undersköterskeutbildning inte är ett krav för tjänsten. Men hur kan de driva verksamheten utan kompetens?

Enligt avtalet ska lönerna höjas den 1 mars i år. De berörda medlemmarna har redan fått löneökningen på i snitt 700 kronor som fördelas individuellt och som gäller alla. Om resterande del av löneökningen betalas ut och om det blir retroaktivt kan slutligen bli en fråga för AD, Arbetsdomstolen. Kommunal kan hävda brott mot kollektivavtalet.

– Vi ser över den möjligheten, säger Lars-Sture Johansson.

I avtalet finns fyra kriterier (se faktaruta) som ska uppfyllas för att anställda ska få del av den högre löneökningen för undersköterskor. Ett kriterium är att företaget kräver undersköterskeutbildning för tjänsten.

Linn Bentley är förhandlingschef på Vårdföretagarna:

– Samtliga fyra kriterier ska uppfyllas, säger hon.

Vilken kompetens krävs det för att arbeta i LSS-verksamhet?

– Man går mycket på personlig lämplighet, vård- och omsorgsprogrammet är en av flera utbildningar som boendestödjare har, de kan också ha barn- och fritidsprogrammet eller hantverksprogrammet, säger Linn Bentley.

Hon kan inte uttala sig om hur vanligt det är att undersköterskeutbildning är ett krav när tjänsten annonseras ut.

Samtidigt utgår Linn Bentley från att det kollektivavtal som tecknats gäller.

Men utgången av tvisterna är oviss.

– Blir det förhandlingar så får man sätta sig ner och titta på de här verksamheterna för de här individerna, hur det går är för tidigt att säga, säger Linn Bentley.

Extra löneökningar för undersköterskor finns i flera av Kommunals avtal. Anställda i kommuner och landsting/regioner skulle enligt avtalet få den redan i fjol. Men på många håll blev det oenighet just om dem som arbetade inom LSS-verksamhet. Det ledde till en ny skrivning i avtalet med SKL, Sveriges Kommuner och Landsting. Resultatet blev att fler fått del av satsningen i år. 

Fakta om avtalet

Kommunals avtal med Vårdföretagarna, Bransch Vård och behandlingsverksamhet samt omsorgsverksamhet (E): Lönerna höjs med i snitt 700 kronor för alla anställda den 1 mars 2017, för undersköterskor höjs lönen med i snitt 1 200 kronor den 1 mars 2017.

I avtalet för Bransch individ och familj finns följande skrivning:  ”Med undersköterska avses medarbetare som har undersköterskeutbildning, arbetar med traditionella undersköterskearbetsuppgifter till övervägande del samt att företaget kräver undersköterskeutbildning för tjänsten (oavsett titulatur) i verksamhet där insatsen bedrivs med stöd av LSS.”

Avtalet gäller från den 1 december 2016 till den 31 maj 2018.