SVAR: Det finns regler för hur exempelvis personalrum och omklädningsrum ska vara utformade. Regler som gäller för alla arbetsgivare. Ditt skyddsombud kan hjälpa till att driva frågan om personalutrymmen. Har ni inget skyddsombud hos er kan ni kontakta ert lokala fack för stöd och hjälp.

Arbetstidslagen reglerar rast ­under arbetspass, men ger möjlighet att göra andra överenskommelser. I så fall sker det mellan arbetsgivare och berörd facklig organisation. Om våra medlemmar hellre vill ha måltidsuppehåll än rast kan Kommunal driva frågan, men det normala är att alla ska ha rast. Din chef har rätt i att ni ska höra av er till facket om ni inte är nöjda, eftersom det är facket som förhandlar om förändringar i verksamheten. Det är viktigt att ni utser skyddsombud och arbetsplatsombud, vilket bidrar till att mycket kan hanteras på arbetsplatsen.

Annelie Medling,
ombudsman på Kommunal

Illustration: Kristin Lidström