svar: Så länge som ersättningen för arbete på natt, O-tillägget, är högre än vad semestertillägget är förlorar den som jobbar enbart natt pengar under semester. Ändringen till att spara 30 dagars semester skedde i avtalsförhandlingarna i år för den som har kommun/landsting/region eller privat företag medlem i Pacta som arbetsgivare. De flesta förändringarna sker i samband med de centrala avtalsförhandlingarna. Vill du och dina kompisar ändra så att ni inte förlorar pengar på att ha semester, skriv avtalsförslag. O-tillägget höjdes vissa nätter just efter att vi fått avtalsförslag om tilläggen för er som arbetar natt.

Maria Hansson,
ombudsman på Kommunal