Världsdagen firas bland annat med demonstrationer, rundabordssamtal och så kallade flashmobs, ögonblicksmanifestationer. 

I Sverige gör Kommunal ingenting på central nivå, men LO har skrivit en debattartikel i Arbetet och kommer att uppmärksamma dagen på sociala medier.

I debattartikeln, som är undertecknad LO-ledare från alla nordiska länder inklusive den nordiska fackliga samorganisationen NFS, uppmärksammas de många högerpopulistiska framgångarna i val runt om i Europa.

”Från en nordisk facklig horisont är detta oroande, eftersom populismen tenderar att favorisera nationellt egenintresse framför internationellt samarbete”, skriver de.

Övriga teman som uppmärksammas på lördag är bland annat ojämlikheten i att en procent av jordens befolkning äger mer än de övriga 99 (källa: biståndsorganisationen Oxfam). Samt att 80 procent av de tillfrågade i en stor undersökning av världsfacket ITUC, International Trade Union Confederation, säger att minimilönen i deras länder är för låg.

Bakom dagen står världsfacket ITUC som organiserar 181 miljoner arbetare i 163 länder och regioner världen över.