– Den största skattereformen sedan 2007 och den största bidragsreformen sedan 1980 presenterar vi i dag.

Så sade Moderaternas nyvalde partiordförande Ulf Kristersson när han presenterade partiets skuggbudget i dag, torsdag.

Skattemässigt handlar det om ett nytt sjätte jobbskatteavdrag på 22 miljarder kronor, något som enligt Moderaternas beräkningar ger en kommunalarfamilj 875 kronor i lägre skatt varje månad.

Men partiet vill också sänka skatten för dem som tjänar mest, genom att färre ska betala statlig skatt. Moderaterna vill också införa gratis förskola för barn till långtidsarbetslösa.

När det gäller bidragsdelen vill partiet införa ett bidragstak. Det ska finnas ett stopp efter tre år då man inte längre kan få sjukförsäkring och Moderaterna vill också att bidrag ska vara något man kvalificerar sig för successivt. Alltså ska man inte automatiskt ha rätt till fullt försörjningsstöd när man kommer som invandrare. Partiet vill också spara på arbetsmarknadspolitiska åtgärder.

– Man måste våga prioritera, säger Elisabeth Svantesson, Moderaternas nya ekonomisk-politiska talesperson. Det är bara en stärkt arbetslinje som kan leda till högre sysselsättning.

Centerpartiet menar i sin budgetmotion att för höga skatter på arbete och för höga bidragsnivåer gör att för många går utan jobb. Partiet vill därför ha det man kallar för ”lägre trösklar” och mer ”flexibel arbetsrätt”. Det senare ska ske med förändrade turordningsregler, det vill säga att regeln ”sist in först ut” luckras upp. Företag med under 50 anställda ska inte längre omfattas av de bestämmelserna, om partiet får som det vill. Centern vill också avskaffa Arbetsförmedlingen, som i stället ska ersättas med privata aktörer.

Liberalerna vill, likt Moderaterna, se en minskad utbyggnad av arbetsmarknadspolitiken och menar att höga ingångslöner försvårar integrationen. Partiet förespråkar fler ”enkla jobb” och, liksom Centern, lägre trösklar in på arbetsmarknaden. Något som den borgerliga alliansen är enig om är de så kallade inträdesjobben. De är tänkta för nyanlända och ungdomar upp till 23 utan fullständig gymnasieutbildning.

Dessa ska kunna få ett jobb som inte når upp till ingångslönerna i de olika branscherna, endast max 70 procent och ett tak på 21 000 kronor i bruttolön. 30 procent av arbetstiden anses gå till utbildning och att lära sig arbetet.

I Kristdemokraternas budget ligger tonvikten på satsningar på välfärden. Partiet vill höja anslagen till sjukhusvård, primärvård och äldreomsorg. KD vill finansiera sina förslag med bland annat sänkt tak i a-kassan och höjd maxtaxa i förskola. När det gäller arbetsmarknadspolitiken vill KD avveckla fyra tunga områden: extratjänster, anställningsstöd, beredskapsjobb och snabbspår.

Sverigedemokraterna vill liksom M, C, L och KD sänka skatterna rejält: 20 miljarder kronor på tre år. Partiet vill ha ett totalt asylstopp till Sverige, med undantag för om det skulle bli krig eller en djupare kris i Norden eller Baltikum. Liksom Centerpartiet vill SD reformera Arbetsförmedlingen och förändra turordningsreglerna.

Mot de övriga oppositionspartierna står Vänsterpartiet, regeringens stödparti. Vänstern pekar på en rad satsningar som man fått igenom i Socialdemokraternas och Miljöpartiets gemensamma budgetmotion. Det handlar bland annat om stöd för ensamstående föräldrar, dubblerat tandvårdsbidrag och höjt tak i sjukförsäkringen. Något Vänstern bland annat vill finansiera med höjd statlig inkomstskatt och en bankskatt.