Varför vill unga att facket ska bråka?

– Det kan vara för att unga har en mer utsatt position på arbetsmarknaden, de har lägre löner.

Undersköterskor är mer benägna att ta strid än sjuksköterskor?

– Troligtvis. I jämförelse med tjänstemän på olika nivåer håller kvalificerade arbetare och kvinnor i offentlig sektor i högsta grad med om att facket borde vidta mer stridsåtgärder.

Både ålder och klasstillhörighet har betydelse för hur man ser på stridsåtgärder. Den som har lägre lön och lite inflytande över sin arbetsdag är mer positivt inställd till stridsåtgärder än den som har en högre utbildning och mer inflytande över sitt arbete.

Tycker du att ditt fack ska strid?

– Jag är med i ST, som organiserar många olika yrken. Jag tycker att det är väldigt viktigt att ha stridsåtgärder, oavsett om man behöver använda dem eller inte. Som i många yrken i offentlig sektor blir det ingen ekonomisk förlust för arbetsgivaren. Stridsåtgärderna är svårare att använda i vissa sektorer.