I juni 2011 beslöt fackförbund, arbetsgivarorganisationer och regeringar från hela världen att förbättra arbetsvillkoren för dem som arbetar i andras hem.

Beslutet togs i ILO – International Labour Organization, en internationell samarbetsorganisation som antar riktlinjer för hela arbetsmarknaden. Riktlinjerna kan sedan antas som lagar av varje lands parlament.

Trots att konvention 189, som riktlinjerna för hushållsarbetare heter, nu funnits i sex år har bara sex europeiska länder har antagit den hittills: Italien, Belgien, Portugal, Schweiz, Tyskland och Finland.

I en debattartikel på Dagens Arena går nu LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson samt ombudsmannen för LO:s internationella enhet, Oscar Ernerot, ut och uttrycker sin besvikelse över att Sverige fortfarande inte finns med bland dessa länder.

– Nu med mindre än ett år kvar till valet, är det hög tid att den socialdemokratiskt ledda regeringen genomför denna feministiska rättvisereform.

– Betydelsen av en svensk ratificering kan inte underskattas, då ökar trycket på att fler länder ska följa efter. Det öppnar möjligheten för hushållsanställda runtom i världen till ett drägligare liv, skriver de på Dagens Arena.

Konvention 189

Innehåller arbetsrättsliga riktlinjer för hushållsarbetare – de länder som ratificerar dem antar dem som lag.

ILO uppskattar att det finns 67 miljoner personer i världen som arbetar i andras hem, 83 procent av dem är kvinnor.

Sammanlagt 22 länder i världen har antagit konvention 189, ytterligare två är på gång.