Det är svårt att få förare och verkstadspersonal att uttala sig offentligt om det nya avtalet. Men det råder ett allmänt missnöje bland förarna och många talar om att gå ur Kommunal.

Peter Ragnarsson är direkt negativ till det nya avtalet:

– Det är väldigt platt, märket får man ju alltid ändå. Och när man får så lite av det man siktat på, då borde man försöka sträva efter ett ettårsavtal.

Nu är avtalet i stället treårigt. Peter Ragnarsson lyfter fram den stora manifestationen i Stockholm i våras.

– Det var stor uppslutning. Kommunal borde ta vara på det och lyssna på vad vi har att säga.

Flera tycker att det nya avtalet lämnar mycket i övrigt att önska och tillsammans med vad man anser vara en repressiv personalpolitik från arbetsgivarhåll, leder det till ett pyrande missnöje.

Också på KA:s webbplats  uttrycker flera bussförare sitt missnöje i kommentarsfältet. Här är några citat:

”Treårigt avtal utan de mest grundläggande förbättringarna vi hade önskat – vad finns kvar för bussförarna i Stockholm att göra nu inom en organisation som Kommunal?” 

”Ni har ju inte lyckas med någonting. Man funderar på att gå ur förbundet.”

 ”Det är både tragiskt och sorgligt att Kommunal än en gång har sålt ut bussförarna till lägstbjudande.”

Framför allt är många kritiska till att ramtiden förblir oförändrad. Men kritik riktas också mot för kort nattvila och löneökningarna som anses för låga.

Susanne Gällhagen, ombudman Kommunal, förhandlade fram avtalet:

– Jag förstår att de inte är nöjda, men vi tycker att vi har fått ett hyfsat bra avtal. Efter omständigheterna har vi tagit ett steg framåt, säger hon.

Ändrade ramtider fanns med som ett yrkande. Många förare anser att det är viktigt både för trafiksäkerheten och hälsan.

Men för att få igenom det kravet hade Kommunal fått betala med försämringar i avtalet, enligt Susanne Gällhagen. Bedömningen är att ramtiderna går att driva som en arbetsmiljöfråga.

– Men naturligtvis vill vi ha pigga förare, att våra medlemmar ska få tid att återhämta sig och dessutom ha en meningsfull fritid. Men den här gången var det dygnsvilan som vi fick framgång med, säger Susanne Gällhagen.

Det finns dock förare som ifrågasätter hur många andra yrkesgrupper som har elva timmars dygnsvila. Det är den dygnsvila som regleras i arbetstidslagen, men det finns möjlighet till undantag.

– Det här har vi haft långa diskussioner om i avtalsförhandlingarna, vi tycker inte att man ska schemalägga folk under elva timmars dygnsvila, säger Susanne Gällhagen.

Hon poängterar att Kommunal jobbar mycket med frågan både i avtalsrörelsen, på nationell nivå och på EU-nivå.

Är det här frågor att ta konflikt för?

– Vi gjorde inte den bedömningen i år att vi kunde göra det eftersom de gav oss allt det som LO-samordningen säger, så har vi inte de andra förbunden bakom oss på det sättet, säger Susanne Gällhagen.

Hon påminner om att även behovsanställda och dagkommenderade som kör under 50 kilometer nu får elva timmars dygnsvila.

– Våra listgranskare och skyddsombud kommer att jobba med frågorna lokalt, säger Susanne Gällhagen.

Bland bussförarna finns också ett missnöje med nivån på löneökningarna, att de ligger i nivå med övriga på arbetsmarknaden räcker inte.

– Det är samma sak här, vi kan inte konflikta oss till mer pengar. Då måste man i så fall hitta en bytesverksamhet i avtalet och vi var inte beredda att sälja något i avtalet, säger Susanne Gällhagen.

Enligt Kommunal vill arbetsgivarna försämra reglerna kring rasterna och ta bort rasten från uppräkningstiden.

– Vi ansåg att det skulle bli en för stor försämring, säger Susanne Gällhagen.

Vad vill du säga till dem som vill gå ur Kommunal?

– Det är bra att vara med så att man kan påverka, påverka göra man även lokalt, många har lokalt lyckats med att få ned ramtiden, säger Susanne Gällhagen.

Mattias Dahl, VD på Transportföretagen, vill inte kommentera detaljer i avtalet eller parternas olika yrkanden.