Kommunalarbetaren har tidigare skrivit om förhandlingarna mellan Almega och de sju LO-förbunden, däribland Kommunal. I går resulterade förhandlingarna i att LO-förbunden varslade om konflikt. I ett första skede gäller konflikten varsel om blockad mot övertid, mertid och nyanställningar, från den 12 oktober, i nästa steg strejk, från den 17 oktober.

Malte Eriksson har en bakgrund som ordförande för Grafiska Fackförbundet. Olle Hammarström har arbetat på arbetsmarknadsdepartementet och Svenska Industritjänstemannaförbundet, numera Unionen.