– Nu kommer även behovsanställda och dagkommenderade som kör under 50 kilometer få elva timmars dygnsvila. Det är ett stort kliv åt rätt håll, även om vi vill ha det för alla, säger Susanne Gällhagen, ombudsman, Kommunal.

Tidigare har detta endast gällt de på fast lista. Men även om fler nu omfattas så gäller det i stort sett bara dem som kör i stadstrafik och inte dem som kör över 50 kilometer.

När förhandlingarna startade krävde Kommunal en sjätte lönetariff för bussförare. Kravet fick inte gehör.

Nu höjs lönerna enligt LO-samordningen med en låglönesatsning. Det innebär att bussförarnas tarifflöner höjs den 1 oktober i år med 570 kronor, nästa år med 525 kronor och året därpå med 621 kronor.

Mekaniker och servicepersonal har individuella löner. De bidrar med samma summor per år till en pott som fördelas individuellt. På så vis får de del av låglönesatsningen.

Samtliga ersättningar höjs med 2,2 procent i år, 2,0 procent nästa år och 2,3 procent året därpå. Det gäller även lägstalönerna i tarifferna.

Lägstalönerna för övrig personal som under kalenderåret fyller 18 år höjs i år till 19 323 kronor, nästa år till 19 709 kronor och 20 162 kronor året därpå.

Avtalet har också förändrats när det gäller rätt att förhandla om tillsvidareanställningar om det sker återkommande anställningar på viss tid.

– Vi kan fortfarande förhandla enligt LAS, Lagen om anställningsskydd, säger Susanne Gällhagen.

Förändringar har också gjorts i avtalet när det gäller sjuklön vid hot och våld. Enligt Kommunal ska det inte innebära någon egentlig förändring för den som drabbats. Syftet är att fler ska anmäla arbetsskada i ett tidigare skede.

Kommunal fick inte gehör för kravet på kortare ramtid, inte heller för kravet på att förare ska börja och sluta sina arbetspass på samma ställe eller i närheten av platsen där de började.

Tre partsgemensamma arbetsgrupper har tillsatts. En ska arbeta för att minska andelen behovsanställda till förmån för fler tillsvidareanställda. En annan ska verka för att fler företag kommer i gång med löneprocesser. En tredje arbetsgrupp ska belysa aktuella frågor vid upphandlingar.

Mattias Dahl är VD på Transportföretagen. Han vill inte kommentera detaljer i avtalet eller parternas olika yrkanden.

– Vi är nöjda med avtalet som helhet. Vi har haft en lång och tuff förhandlingstid. Det positiva är att vi kommit överens. Det är ett styrkebesked i en tid när många varslar. Styrkan är att båda parter förordar kollektivavtal och märket, då är det lätt att komma överens, säger han.

Avtalet gäller från den 1 oktober 2017 till 30 september 2020.