– Kommuner och landsting är pragmatiska. De försöker lösa situationer. Det är ibland naturligt att anlita företag, särskilt om det går snabbare att anordna än i den egna verksamheten. Det syns allra tydligast inom flyktingmottagning, säger Annika Wallenskog, chefsekonom på Sveriges Kommuner och Landsting till Dagens Samhälle.

Köpen av välfärdstjänster ökade med tio procent jämfört med året innan. Totalt sett stod privata tjänster för 17 procent av nettokostnaderna för vård, skola och omsorg.

Skolan står för den största delen av välfärdsköpen. Däremot märks en avmattning när det gäller vård och omsorg där ökningstakten minskat från 7–8 procent till 2,4 procent 2016.

– Privatiseringstrenden har lugnat sig. Många kommuner som har lagt ut mycket på entreprenad känner sig klara. Men behoven ökar konstant, så de privata aktörerna kommer att fortsätta expandera, säger Mats Fagerlund, konsultchef på Gran Thornton, som följer vård- och omsorgsmarknaden, till tidningen.

Totalt handlade kommuner och landsting välfärdstjänster från privata aktörer för 124 miljarder kronor 2016, enligt SCB.