– En av dem fick ganska mycket pengar. Han jobbade natt med transporter och hans arbetstider stämde aldrig med hur han faktiskt jobbade, säger Charlotte Karlsson, ordförande i Kommunals sektion Halmstad Regionen.

Han fick 25 000 kronor i kompensation. De som fick lägst fick 650 kronor i kompensation.

Det hade utvecklats en kultur att använda flextiden i stället för övertid i hög utsträckning på sjukhuset och sektionen började granska medlemmarnas arbetstider.

Förhandlingarna med arbetsgivaren startade redan förra våren.

– Nu har vi fått ett tydligare flextidsavtal. Och de har också anpassat schemat efter de faktiska turerna de kör. Och detta är den största vinsten med alltihop, säger Charlotte Karlsson.