Hon har varit inkontinensombud i hemtjänstgruppen där hon arbetar. Nu heter det inte så längre men hon är fortfarande gruppens ansvarige i inkontinensfrågor.

Cecilia Angelbäck märkte att inköpen av blöjor/inkontinensskydd skedde väldigt godtyckligt utan att man tog reda på behoven eller vilka storlekar som var lämpliga. Hon började söka efter någon lämplig person som kunde komma på ett arbetsplatsmöte och prata om de här sakerna. Hon fick dit en person från företaget som tillverkar mätverktyget och Cecilia Angelbäcks arbetsplats fick som första hemtjänstgrupp testa det hela.

– Det blev väldigt bra så kommunen köpte in detta som verktyg till hela kommunen, säger hon. 

Resultaten av mätningarna har gett flera vinster som att en del inte längre behöver väckas mitt i natten för blöjbyte och att man sett att vissa dricker för lite till exempel.

– Och vi kan styra våra insatstider så att du kommer på toaletten i rätt tid. En del behöver faktiskt väldigt små skydd, och ibland bara i nödfall.

Det ger också miljövinster och besparingar för kommunen.

– Nu köps det in rätt skydd och byts när det behöver bytas, säger Ceciilia Angelbäck. 

Ett par-tre Hallandskommuner ytterligare har nu köpt in verktyget.

Prissumman på 10 000 kronor ska enligt regelverket för priset gå till verksamhetsförbättrande åtgärder.

– Jag ska leta upp några bra föreläsningar eller kurser, säger Cecilia Angelbäck. 

Kommunens Leva livet-pris har delats ut sedan 2007 och ska gå till en person eller arbetsgrupp som bidragit till bättre livskvalitet för äldre.