– Vi inleder övertalighetsförhandlingar inom kort. Men vi tycker inte att politikerna tar sitt arbetsgivaransvar, säger Fernando Pereira, förhandlingsansvarig för Kommunal i Tyresö, i sektion Sydost i Stockholms län.

Äldreboendet ska enligt beslutet avvecklas i två steg. I den första etappen våren 2018 flyttas boende på två avdelningar över till ett nybyggt äldreboende, Villa Basilika som Vardaga Opalen vunnit kontraktet på att driva. Nästa steg sker 2020 då resterande flyttas över till ännu ett nytt äldreboende i kommunal regi, som då kommer att öppna.

40–50 anställda berörs i det första steget.

En av dem som nu oroar sig för sin framtid är undersköterskan Maria Alves Persson. Hon har jobbat på Björkbacken i elva år.

– Det känns overkligt. I dag har jag jobbet. I morgon vet jag inte var jag hamnar.

Maria Alves Persson

Hon hoppas kunna få ett annat jobb inom kommunen, men kommer antagligen också söka jobb på det nya Vardagaboendet i Tyresö.

– Men då blir det inte alls samma lön, inte samma villkor, säger hon.

Kommunal försökte få igenom att det ska ses som en verksamhetsövergång, enligt Lagen om anställningsskydd, LAS. Men i det här fallet uppfylls inte ett av de kriterier som anses viktiga enligt EU:s regelverk: att företaget övertar lokaler och lösöre. Här rör det sig om en helt ny byggnad.

Kommunen har ändå till viss del tagit till sig av den fackliga kritiken och har redan nu lämnat besked om att det nya boendet som öppnas 2020 ska drivas i kommunal regi. Det var enligt tidigare förslag till beslut inte tänkt att det skulle bestämmas ännu.

I går kväll hölls en manifestation där Kommunal och medlemmar protesterade mot avvecklingen av Björkbacken. Omkring 150 personer deltog. Politikerna i socialnämnden var inbjudna. Representanter för Socialdemokraterna och Vänsterpartiet deltog.

– Här finns folk som jobbat i 30 år. Ska de gå och knacka på dörren till Villa Basilika, där de inte kommer få samma lön och inte få tillgodoräknas sig sina tjänsteår? Det är det som upprör folk mest, säger Fernando Pereira.

KA har inte lyckats få tag i socialnämndens ordförande, Andreas Jonsson (M). Så här säger han till tidningen Mitt i Tyresö om de anställdas oro:

– Både jag och förvaltningen har haft möten med de fackliga representanterna och ordnat informationsmöten för anhöriga och med personalen. Vi upplever att vi har svarat på alla de frågorna som har ställts och lyssnat på det de har sagt. Vi känner att vi har kommunicerat tillräckligt och haft en bra dialog kring det här beslutet, säger Andreas Jonsson.