Orsaken till att lönegapet minskar är att kvinnors löner ökat mer än mäns under 2015-2016. Det är första gången sedan 2007-2008.

– Löneskillnaderna mellan män och kvinnor är det mest medeltida vi har i samhället i dag. Det är därför glädjande att kvinnors löner äntligen ökar mer än männens, säger LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson i ett pressmeddelande.

Trots detta är skillnaden mellan mäns och kvinnors löner fortfarande stor. Män tjänar i genomsnitt 4 500 kronor mer i månaden.

Enligt LO:s rapport har löneskillnaderna mellan arbetare och tjänstemän avstannat.

Läs hela rapporten här.