– Det är en riktigt stor framgång, säger Kommunals ombudsman Margaretha Johansson.

Därmed är det samma uppsägningstid som i avtalet med Vårdföretagarna.

Avtalet, som berör omkring 30 000 personliga assistenter, är treårigt och löneökningarna är också de samma som i avtalet med Vårdföretagarna, som blev klart nyligen. Det innebär löneökningar enligt det så kallade märket. Nästa år höjs lönerna med i genomsnitt 548 kronor från den 1 september och den 1 september 2019 med 559 kronor.

Ersättningar som övertid och dylikt höjs enligt märket den 1 januari nästa år och sen en gång till 2019 och 2020.

Lägstalönerna höjs, enligt märket den 1 september respektive år i avtalet.

Kommunals Margaretha Johansson framhåller en annan villkorsförändring i avtalet.

– Vi har fått in skrivningar i avtalet som ger övertid när man går in och jobbar extra, säger hon.

Det gäller deltidsanställda som tidigare i vissa fall inte fått övertidsersättning när de frivilligt ställt upp och hoppat in. KFO-företagen tillämpar något som kallas frivillighetslistor där deltidsanställda kan skriva upp sig vid intresse av att jobba mer. Men då har arbetsgivaren ibland kommit i efterhand och bett den anställde skriva på, vilket då inte gett övertid. Det är på den punkten avtalet har skärpts.

Finns det något ni inte är nöjda med?

– Nej vi tycker att förhandlingarna varit konstruktiva och vi fick in ganska mycket med KFO redan förra gången vi förhandlade.

Den arbetsgrupp som parterna bildade förra gången om att införa månadslön på området fortsätter sitt arbete. En ny arbetsgrupp där man ska försöka påverka politikerna om villkoren för personlig assistans har också bildats.

Till skillnad mot i förhandlingarna med Vårdföretagarna har det aldrig varit någon diskussion med KFO om att inte följa märket för löneökningar, enligt Margaretha Johansson.

– Nej man respekterar märket. Men de har också företag som har det tufft.

KA har sökt företrädare för KFO för kommentarer till avtalet med de har inte haft möjlighet att kommentera.

Avtalet med KFO

Avtalet gäller I tre år från den 1 september 2017 till den 31 augusti 2020.

Löneökningar den 1 september 2017: 535 kronor i genomsnitt (räknat på heltid).

Löneökningar den 1 september 2018: 548 kronor i genomsnitt (räknat på heltid).

Löneökningar den 1 september 2019: 559 kronor i genomsnitt (räknat på heltid).

Det är individuell lön, och lönerna fördelas olika individuellt. Ingen individgaranti.

Lägstalönen höjs den 1 september till 18766 kronor.

Lägstalön från och med den 1 september 2018: 19 141 kronor.

Lägstalön från och med den 1 september 2019: 19 620 kronor.

Ersättningarna höjs under avtalsperioden enligt märket med 6,5 procent.