80 procent av de tillfrågade inom den kommunala hemtjänsten i Jönköping uppger att de ofta inte hinner ta rast eller inte vågar dricka tillräckligt mycket vätska, eftersom de då kan behöva gå på toaletten, rapporterar P4 Jönköping.

Det är Kommunal som har gjort en enkät bland drygt 400 anställda inom hemtjänsten. 270 har svarat på enkäten.

Tidspressen har förvärrats sedan kommunen infört TES, en datorstödd tidsregistrering som de anställda sköter via sina mobiltelefoner. Personalen menar att registreringen inte tar hänsyn till att alla vårdtagare är olika och att det tar olika lång tid att utföra olika sysslor hos olika personer och vid olika tillfällen, berättar P4.

– Det är ju en balansgång det där, för man kan ju inte stressa människor som behöver tid på sig. Det kan ju vara att man kommer till någon som behöver få i sig mat, och som det tar lite extra tid för, helt enkelt. Och vi kanske bara har en 15-20 minuter, säger Ina Karlberg, som arbetar inom hemtjänsten, till P4 Jönköping.

Senare i höst planerar Kommunal en liknande enkät för anställda inom den privata hemtjänsten i kommunen.