Rapporten är skriven för tankesmedjan Tiden och ingår som en del i ett större projekt om den nordiska modellens framtid.

Mats Wingborg redovisar att facken tappar medlemmar i alla nordiska länder utom på Island.

Enligt de senaste sifforna är den fackliga organisationsgraden på Island 85 procent (andelen medlemmar jämfört med alla som skulle kunna vara det).

I Sverige är organisationsgraden 69 procent, i Danmark 67 procent, i Finland 64 procent och i Norge 49 procent.

Enligt Mats Wingborg är en förklaring till att Island fortfarande har så hög organisationsgrad att fackavgiften dras direkt på lönen. När medlemmen ska betala själv via autogiro eller inbetalningskort är det fler som lämnar när de påminns om hur stor fackavgiften är.

Att organisationsgraden är så mycket lägre i Norge kan enligt honom till en del förklaras med att det inte finns fackliga a-kassor, a-kasseersättningen ingår i det norska socialförsäkringssystemet på samma sätt som sjuklönen.

Mats Wingborg tycker att de allra flesta av de nordiska facken inser vikten av att rekrytera medlemmar. Och att flera av dem verkligen försöker i olika värvarkampanjer.

Men förutsättningarna är inte alltid de bästa. Antalet tillfälliga jobb ökar. De som har dessa jobb är mindre benägna att organisera sig fackligt jämfört med dem som har fasta anställningar.

Antalet mindre arbetsplatser blir större. Där är det svårare att rekrytera och organisera fackligt arbete jämfört med på större arbetsplatser.

Arbetsgivare och politiker börjar ifrågasätta kollektivavtalen och vill begränsa fackens konflikträtt.

Mats Wingborgs råd till facken är att bli mer krismedvetna om hur viktigt det är att rekrytera och organisera, inte minst bland ungdomar och nyanlända.

­– Höj statusen på dem som rekryterar. Ofta har de lägre status än förhandlande ombudsmän, säger han.

Han menar att det inte bara är viktigt att få aktiva medlemmar. Även passiva medlemmar har en betydelse för fackets storlek och bidrar till att stärka arbetsmarknadsmodellen där parterna förhandlar fram kollektivavtal om löner och villkor utan att staten lägger sig i.

Facken måste enligt honom utveckla ett mer professionellt arbete med rekrytering där resultatet av kampanjer går att mäta. Det bidrar till att utveckla rekryteringsarbetet så att det blir ännu bättre.

Mats Wingborg menar att den nordiska modellen på arbetsmarknaden riskerar att krascha om inte facken klarar av att rekrytera fler medlemmar och behålla dem som redan är med.

Om täckningen av kollektivavtal minskar så finns risk för att löner och villkor i stället kommer att bestämmas av politikerna.

– Därför är det inte bara angeläget för facken utan för de nordiska samhällena över huvud taget att facken har en hög organisationsgrad. Politikerna bör uppmuntra detta bland annat genom att införa avdragsrätt på fackföreningsavgifter och lägre avgifter till a-kassan, säger Mats Wingborg.

Hans rapport ”Facket och den nordiska modellens framtid – Organisering och rekrytering” kommer att presenteras senare i veckan vid ett seminarium i Stockholm.