– Visst är det positivt och bra, det är ju en löneökning kan man säga. Men jag har hellre fler lediga dagar än att jobba färre timmar när jag ändå är på jobbet, säger Kommunals arbetsplatsombud Anders Jiveskär, vårdbiträde.

Under ett års tid med start den 25 september ska ett knappt tjugotal anställda inom hemtjänsten i Hedemora få betalt för heltid trots att de arbetar sex timmar per dag.

Kommunen satsar 1,73 miljoner kronor på försöket som ska syfta till att få ner sjuktalen och ge bättre förutsättningar för personalen att återhämta sig.

De som inte arbetat heltid innan har fått erbjudande att gå upp till heltid för att projektet ska bli rättvist för alla anställda. Alla arbetspass ligger på sex timmar och Anders Jiveskär säger att det ska bli spännande att se hur det kommer att fungera.

– Vi har ju kunnat påverka våra scheman tidigare och nu blir vi tvungna att godta att alla pass blir sex timmar och 14 lediga dagar på sex veckor. Personligen har jag hellre åttatimmarsdagar och får ihop fler lediga dagar. Det känns lite som att de bjuder med armbågen.

Är det ändå inte positivt att få lön för åtta timmar och jobba sex timmar?

– Vissa säger ”varför gnäller ni?” men grundtesen är inte att vi ska gå hemma med lön utan att vi ska ha mer tid för återhämtning och då är frågan hur man återhämtar sig bäst.