SVAR:I din fackföreningsavgift ingår medlemsolycksfall fritid, hemförsäkring med bland annat reseförsäkring, barngrupplivförsäkring, kompletterande tjänstegrupplivförsäkring och inkomstförsäkring. Jag antar att den försäkring du skriver att du betalar till varje månad är sjuk- och efterlev­andeförsäkring. I den ingår ersättning vid långvarig sjukskrivning, diagnosersättning och ersättning till efterlevande vid dödsfall.

När det gäller din pensionsförsäkring måste jag hänvisa dig till det försäkringsbolag du haft den tecknad i, så de kan ge dig information om varför den upphört.

Kontakta försäkringsansvarig på din fackexpedition eller kontakta Folksam om du vill ha kompletterande information om innehållet i dina medlemsförsäkringar.

Inger Hjärtström
ombudsman på Kommunal