SVAR: Beroende på vilket kollektivavtal du omfattas av kan det variera hur avdraget är konstruerat vid insjuknandedagen. Kontakta ditt lokala fack för att få korrekt information. Du som arbetstagare ska med läkarintyg styrka din nedsättning av arbetsförmågan på grund av sjukdom senast från och med den åttonde sjukskrivningsdagen.

Inger Hjärtström,
ombudsman på Kommunal