SVAR: Din arbetsgivare står förarbetskläder och då måste dessa användas av alla på arbetsplatsen. Arbetsgivaren har ansvar för att arbetskläderna ska bli fria från smittämnen och att de tvättas i minst 60 grader. Detta regleras i Social­styrelsens föreskrifter om basal ­hygien inom all hälso- och sjukvård och vid arbete inom hemtjänsten, särskilda boenden och vissa LSS-­boenden.
Arbetsgivaren har också ansvar för att hela processen för hantering av tvätt, ren som smutsig, transport och förvaring, görs på ett sätt så att arbetskläderna inte riskerar att sprida smitta.

Ann Georgsson,
ombudsman på Kommunal