Välkomna tillbaka. När vi nu kommer tillbaka till jobbet efter semesterperioderna hoppas jag att alla har funnit ny kraft och energi till att utföra jobbet som vi kommunalare är så fantastiska på att göra. Utan oss skulle Sverige stanna!

Men när vardagen rullar på för fullt med heltidsjobb, hemarbete och fritidsaktiviteter för barnen hinner vi ibland inte känna efter hur vi mår, varken psykiskt eller fysiskt. Det är också vanligt att flera av oss inte orkar med en heltidstjänst. Att arbeta deltid ska vara en möjlighet och inte kännas som ett tvång för att man inte orkar. Dessutom är det svårt att leva på en deltidslön samtidigt som pensionen påverkas och blir lägre, en typisk kvinnofälla.

Därför är det av största vikt att vi som fackförbund tillsammans med arbetsgivarna sätter oss ner för att diskutera varför vi undersköterskor och barnskötare inte längre orkar arbeta heltid. Det jag ser som fackligt förtroendevald och sektionsföreträdare för Kommunal sektion Falköping-Tidaholm är att många inte orkar därför att arbetsmiljön är för dålig. Arbetstakten och arbetsbelastningen blir bara högre och högre. Det ställs större och större krav på att vara så effektiv som möjligt hela tiden och därför går man hellre ner i arbetstid för att inte riskera att bli sjuk.

Sjukskrivningstalen skjuter i höjden och den största anledningen till detta är psykisk ohälsa. Många i dag känner en stark press på att inte räcka till varken på arbetet eller i privatlivet. Så länge du får tid till återhämtning och sömn kan kroppen klara av stressiga perioder utan att ta skada. Men när dessa perioder blir fler och fler blir risken större för att du drabbas av ohälsa.

Jag anser att enda sättet att rå på dessa problem är att höja grundbemanningen inom barnomsorgen och äldreomsorgen.

Vi måste våga säga ifrån och ställa krav på våra ­arbeten. Vi kan påverka när många säger ifrån. Ni medlemmar är viktiga och glöm inte att ta hjälp av era värdefulla arbetsplatsombud/skyddsombud. Tillsammans kan ni göra skillnad genom att skriva tillbud. Arbetsgivaren är alltid ytterst ansvarig för er arbetsmiljö och genom att göra en tillbudsanmälan kan vi uppmärksamma arbetsgivaren på de problem som finns och på det viset skapa förutsättningar för förbättringar. Tillbudsanmälan är en mycket viktig dokumentation som kan användas som ”bevis” när arbetsmiljön är dålig.

Tillsammans med er sektion kan ni skriva motion­er eller påverka politiken till att ta viktiga beslut som gynnar er. Kommunalarna ska vara vinnarna i nästa års viktiga valrörelse.

Camilla Sjöberg

Yrke: Barnskötare, förtroendevald och sektionsföreträdare för Kommunal sektion Falköping-Tidaholm.

Bor: Falköping.

Så var sommaren: En tid för återhämtning då jag skapat fina minnen tillsammans med min familj.