Många medlemmar i Kommunal jobbar skift. För personliga assist­enter, brandmän, undersköterskor och bussförare kan det vara svårt att få ihop livet med familj och barn, inte minst om bägge arbetar skift. Att få tillräckligt med sömn och återhämtning blir då en rejäl utmaning.

Att arbeta på natten innebär också att vissa typer av sjukdomar ökar. Det är dock inte fastställt om sjukdomarna beror på skiftarbetet i sig eller på dålig arbetsmiljö eller mindre bra scheman. För många kan det också vara svårt att äta bra. Snabbmat eller att äta när man är stressad kan påverka hälsan negativt. För att minska ohälsan bland skiftarbetare är det därför viktigt att arbeta förebyggande.

Att få vara med och påverka hur ens schema ser ut är en viktig faktor för att må bra. I Västerbottens läns landsting arbetar man aktivt med att låta en grupp försökspersoner få vara med och ta makten över sin hälsa (läs mer på sid 32). Det kan verka ironiskt att kursen måste hållas på lunchen för att det ska vara möjligt för de deltagande undersköterskorna att delta, men så ser deras arbetslivsvardag ut.

Viktiga ämnen som tas upp under kursen är återhämtningens betydelse och hur deltagarna ska göra för att må bra när de arbetar oregelbundna arbets­tider. En viktig parameter för alla som arbetar skift är att hitta ett sätt att klara omställningen mellan att arbeta vid olika tider. Det tär på kroppen att ­växla mellan att arbeta dag och natt.

Forskaren Sofia Westerlund, som håller i kursen för undersköterskorna, menar också att det redan under utbildningarna borde pratas om skiftarbetets påverkan på hälsan. Det görs inte alls i dag. Genom att tidigt lyfta detta skulle de som arbetar natt få en bättre möjlighet att bli medvetna om vikten av att planera in återhämtning regelbundet, att sova tillräckligt och att äta bra. Detta skulle långsiktigt innebära en enorm hälsovinst för alla yrkesgrupper som berörs. Att vara medveten om den positiva hälsoeffekten av en tupplur innan nattpasset eller ett schema med återhämtningstillfällen inlagda utspritt i stället för samlade kan göra en enorm skillnad för hälsan på längre sikt. Fler arbetsgivare och arbetsplatser borde därför arbeta mer förebyggande för en bättre hälsa för sina skiftarbetare.

Illustration: Magnus Bard