–  Alla är missnöjda, säger Faruk Piric, som är Kommunals arbetsplatsombud.

Han är undersköterska och har vidare­utbildat sig i akutsjukvård.

–  Arbetsgivaren vill inte erkänna att vi har specialistkompetens, vi halkar efter hela tiden, säger Faruk Piric.

Tillsammans med arbetskamrat­erna har han uppvaktat politikerna i regionen för att få del av undersköterskesatsningen i avtalet med SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, som ger i snitt 180 kronor utöver avtalets 530 kronor.

Flera arbetsgivare hävdar att det är den yrkestitel som personerna kodats på som avgör. KA:s enkät till Kommunals sektioner visar att det är fem landsting/regioner som inte ger ambulanssjukvårdarna undersköterskesatsningen.

Efter fjolårets tvister fick avtalet en ny skrivning. Enligt den ska undersköterskesatsningen också gälla anställda i gruppboenden för personer med funktionsnedsättning och därtill kopplade verksamheter.

– Det finns inget förtydligande alls för sjukvården, trots att vi haft lika mycket problem som kommunerna, säger Pia Söderman, Kommunal Region Uppsala.

I Region Skåne är ambulanssjukvårdarna däremot kodade som undersköterskor sedan länge. Det betyder att de får del av undersköt­erskesatsningen.